Några saker som vi tycker är viktiga

 

Under våra resor i Japan har vi kommit i kontakt med fantastiska råvaror och produkter som är resultatet av ihärdigt och kärleksfullt arbete.

Med detta som inspiration har vi samtalat med tillverkare och producenter som med den bästa smakupplevelsen i åtanke omsorgsfullt väljer ut ingredienser och råvaror för att sedan genom ihärdigt arbete färdigställt sina produkter.

Vi kommer att välja ut och leverera produkter från tillverkare och producenter runtom i Japan som på detta sätt strävar efter att kunna erbjuda de bästa smakerna.

 

LOKAL MAT

Vi väljer ut lokala och genuina ingredienser och råvaror som skapas tack vare klimatskillnaderna runtom i Japan.

 

PASSION

För oss är det kärleken och arbetet i hantverket som får slutprodukten att växa sig stark. Vi värderar den ursprungliga entusiasmen i arbetet snarare än att titta på popularitet och märke.

 


HANTVERK

Våra produkter tillverkas i en liten skala och har en begränsad volym. Genom småskalig tillverkning kan vi på ett XXXX och XXXX  sätt förädla våra produkter.

 

 ANRIKA FÖRETAG

Vi erbjuder produkter från företag med flera hundra års erfarenhet, som generation efter generation har fortsatt sin verksamhet fram tills idag. Produkterna som vi erbjuder har framställts med flera hundra års erfarenhet och många generationers hantverkskunnande.